Katrā profesijā ir noteiktas prasmes un pienākumi, ko mēs sagaidām no šī amata pārstāvjiem. Pieņemot jaunu kolēģi, ir būtiski, lai viņam šādas prasmes ir vismaz pamata līmenī. Kādas prasmes ir svarīgas grāmatvedim? Ko prot labs grāmatvedis?

No profesiju klasifikatora

Katras profesijas pamata pienākumus var atrast Ministru kabineta noteikumos Nr.264 jeb “Noteikumos par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas prasībām”. Grāmatveža pienākumi šajā klasifikatorā grupēti dažādās kategorijās, ņemot vērā atšķirīgu izglītības līmeni un pienākumu apjomu.

Saskaņā ar profesiju klasifikatorā norādīto, grāmatvežus var iedalīt vairākās grupās, piemēram, tie ir administratīvie un finanšu vadītāji, galvenais grāmatvedis, vecākais grāmatvedis, grāmatvedības speciālists, grāmatvedis, valūtas darījumu grāmatvedis, materiālu uzskaites grāmatvedis, grāmatvedis konsultants, algu grāmatvedis utml.

Grāmatveža pieņemšana darbā

Uzņēmumā vai iestādē pieņemot darbā grāmatvedi, obligāti tiek slēgts darba līgums, kurā norāda profesijas kodu. Tāpat arī jāsagatavo amata apraksts, kurā atspoguļoti konkrētā amata pārstāvja pienākumi.

Lai gan praksē nereti grāmatvedis pilda arī lietveža, personāla speciālista vai pat jurista pienākumus, profesiju klasifikatorā nav minēts, ka grāmatvedim būtu jāsagatavo dažādi līgumi, jāveic sekretāra vai citi pienākumi. Protams, katrs konkrētais darba devējs gan par šādiem papildu pienākumiem var vienoties ar kolēģi.

Ja pienākumu ir vairāk

Ja tomēr uzņēmumā vai iestādē pienākumu, ko gribētos uzticēt profesionālim, ir vairāk nekā viens cilvēks spēj paveikt un nekā ļauj viņa zināšanu līmenis, der apsvērt iespēju izmantot ārpakalpojumu grāmatvedības pakalpojumus. Ārpakalpojumu grāmatvedības uzņēmumos stādā speciālisti, kuriem ir plašas zināšanas, tostarp arī par juridiskiem jautājumiem, viņi ir gatavi konsultēt tieši tik bieži un tieši tādā apjomā, kādā klientam nepieciešams. Šāds risinājums ir lielisks arī gadījumā, ja grāmatvedim nav iespējams nodrošināt pilnas slodzes darbu.

Savukārt, ja tiek sagaidīts, ka grāmatvedis vienlaikus būs arī jurists, personāla eksperts un varbūt pat sabiedrisko attiecību speciālists jeb īsts universālais kareivis, jāsaprot, ka vienam cilvēkam nav iespējams pārzināt tik plašas nozares, tāpēc arī šajā gadījumā var noderēt dažādu jomu ārpakalpojumu izmantošanas iespējas.