Category: Profesijas

Galvenie grāmatveža pienākumi

Katrā profesijā ir noteiktas prasmes un pienākumi, ko mēs sagaidām no šī amata pārstāvjiem. Pieņemot jaunu kolēģi, ir būtiski, lai viņam šādas prasmes ir vismaz pamata līmenī. Kādas prasmes ir svarīgas grāmatvedim? Ko prot labs grāmatvedis?

No profesiju klasifikatora

Katras profesijas pamata pienākumus var atrast Ministru kabineta noteikumos Nr.264 jeb “Noteikumos par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas prasībām”. Grāmatveža pienākumi šajā klasifikatorā grupēti dažādās kategorijās, ņemot vērā atšķirīgu izglītības līmeni un pienākumu apjomu.

Saskaņā ar profesiju klasifikatorā norādīto, grāmatvežus var iedalīt vairākās grupās, piemēram, tie ir administratīvie un finanšu vadītāji, galvenais grāmatvedis, vecākais grāmatvedis, grāmatvedības speciālists, grāmatvedis, valūtas darījumu grāmatvedis, materiālu uzskaites grāmatvedis, grāmatvedis konsultants, algu grāmatvedis utml.

Grāmatveža pieņemšana darbā

Uzņēmumā vai iestādē pieņemot darbā grāmatvedi, obligāti tiek slēgts darba līgums, kurā norāda profesijas kodu. Tāpat arī jāsagatavo amata apraksts, kurā atspoguļoti konkrētā amata pārstāvja pienākumi.

Lai gan praksē nereti grāmatvedis pilda arī lietveža, personāla speciālista vai pat jurista pienākumus, profesiju klasifikatorā nav minēts, ka grāmatvedim būtu jāsagatavo dažādi līgumi, jāveic sekretāra vai citi pienākumi. Protams, katrs konkrētais darba devējs gan par šādiem papildu pienākumiem var vienoties ar kolēģi.

Ja pienākumu ir vairāk

Ja tomēr uzņēmumā vai iestādē pienākumu, ko gribētos uzticēt profesionālim, ir vairāk nekā viens cilvēks spēj paveikt un nekā ļauj viņa zināšanu līmenis, der apsvērt iespēju izmantot ārpakalpojumu grāmatvedības pakalpojumus. Ārpakalpojumu grāmatvedības uzņēmumos stādā speciālisti, kuriem ir plašas zināšanas, tostarp arī par juridiskiem jautājumiem, viņi ir gatavi konsultēt tieši tik bieži un tieši tādā apjomā, kādā klientam nepieciešams. Šāds risinājums ir lielisks arī gadījumā, ja grāmatvedim nav iespējams nodrošināt pilnas slodzes darbu.

Savukārt, ja tiek sagaidīts, ka grāmatvedis vienlaikus būs arī jurists, personāla eksperts un varbūt pat sabiedrisko attiecību speciālists jeb īsts universālais kareivis, jāsaprot, ka vienam cilvēkam nav iespējams pārzināt tik plašas nozares, tāpēc arī šajā gadījumā var noderēt dažādu jomu ārpakalpojumu izmantošanas iespējas.

SEO pakalpojumi satura optimizēšanai

SEO optimizācijas neatņemama sastāvdaļa ir satura izstrāde un dažādu tekstu veidošana. Tieši tāpēc tā ir būtiska aģentūras SEO eksperts SEO pakalpojumu daļa. Viena no lielākajām satura izstrādes vienībām ir bloga ieraksti. Tā ir lieliska iespēja komunicēt ar potenciālo un esošo klientu, kā arī izmantot SEO optimizāciju, iekļaujot atslēgvārdus, lai sasniegtu mērķauditoriju. Tomēr, lai sasniegtu labākos rezultātus iesakām ņemt vērā dažus ieteikumus.

Atrodi īstās tēmas

Protams, ikvienam blogam ir tematiskās ievirzes, tomēr kā atrast īstās tēmas, kas piesaistīs lasītājus? Tieši tāpat kā viens no mūsu populārākajiem SEO pakalpojumiem ir atslēgvārdu izpēte, tā arī bloga veidošanas pamatā ir tēmu izpēte. Bez šaubām, šis process ir jāsāk ar atslēgvārdu izpēti un pēc tam tēmu pielāgošanu. Izpētot nozares aktuālākās tēmas un pielāgojot tās savām vajadzībām, rezultātā kristalizēsies tēmas, par kurām veidot saturu. Jāatceras, ka veiksmīgākie atslēgvārdi nav tikai viens vārds, bet gan frāzes, kas veidotas no diviem līdz pieciem vārdiem. No šīm frāzēm ieteicams arī veidot bloga ierakstu virsrakstus, lai ne tikai palīdzētu veiksmīgāk strādāt meklētājprogrammas algoritmam, bet arī pievērstu lasītāju uzmanību.

Satura optimizācija labākiem rezultātiem

Starp mūsu SEO pakalpojumiem atradīsiet gan vispārējo lapas, gan satura optimizāciju. Bet rodas jautājums, kā veidojot blogu, to optimizēt? Īsumā, satura SEO optimizācija ir atslēgvārdu iekļaušana pareizajās vietās un formāta pielāgošana. Jāsāk ar to, ka atslēgvārdam jāatrodas gan ieraksta nosaukumā, gan pirmajā rindkopā un arī citās teksta sadāļās, kā arī SEO aprakstā un ieraksta lapas URL. Tomēr, satura optimizācija nenozīmē tikai atslēgvārdu iekļaušanu, bet arī strukturizēšanu. Veidojot ierakstu jāatceras ne tikai par algoritmu, bet arī par lasītāju. Satura strukturēšana var palīdzēt labāk izprast ieraksta mērķi un jēgu, kā arī nodot īsto vēstījumu. Veidojiet īsus paragrāfus, kur izcelta viena konkrēta doma, sasaistot tos ar ievadu un apkopojumu. Un visbeidzot, vēl viens satura optimizācijas solis ir publicēšanas plāns. Regulāra blogu ierakstu veidošana, būs solis pretī lieliskiem rezultātiem.

Ja arī jūs vēlaties izmantot pilnu savas lapas potenciālu un sasniegt labākos rezultātus, ieskatīties SEO eksperts plašajā SEO pakalpojumu klāstā. Tur atradīsiet risinājumus un iespējas attīstīt savu lapu, sasniedzot pirmās meklētājprogrammas rezultātu pozīcijas.

Biežāk pieļautās tulkošanas kļūdas

Laikmetā, kad liela daļa darbu un komunikācijas notiek starptautiski, būtiski ir strādāt ar vairākām valodām. Protams, ir iespējams tekstu ātri un vienkārši iztulkot ar Google translate programmu. Bet kāds ir rezultāts? Parasti nepareizs un zaudē oriģinālā teksta jēgu. Tulkošanas birojs Tulkot.lv ir profesionāļi un labi apzinās kādas ir biežāk pieļautās kļūdas tekstu tulkošanā. Esam apkopojuši dažas, kurām vajadzētu pievērst uzmanību.

Teksta jēga

Ja teksts tiek tulkots tieši, neizprotot ne orģināla, ne tulkojuma būtību un iekļauto jēgu, tad rezultāts var būt vienkāršs vārdu pārtulkojums. Kas nozīmē – kopumā zūd tekstā ietvertā jēga. Šādi tulkojumi nereti ir komiski vai pilnībā neizprotami. Visbiežāk šāda veida tekstu var iegūt, izmantojot nekvalitatīvas programmas un pēc tam tās nepārbaudot.

Gramatika

Skaidrs, ka katrai valodai ir sava gramatika un veids kā tiek būvēts teksts. Protams, latviešu valoda ir sarežģīta un arī gramatikas likumi ne vienmēr ir izprotami tiem, kam šī ir dzimtā valoda, kur nu vēl kādam ārzemniekam. Un tā ir ar katru valodu. Lai tulkojums būtu kvalitatīvs, tam jābūt ne tikai saturiski, bet arī gramatiski precīzam. Komatu un teikumu uzbūves kļūdas būtiski ietekmē teksta kvalitāti.  Tādēļ, kad tiek veikti tulkošanas darbi, būtiski pievērst uzmanību ne tikai teksta jēgai, bet arī gramatikas likumiem.

Nozaru specifika

Katrai nozarei ir daudzveidīgs terminu klāsts un nereti arī kādi konkrēti izteicieni. Ja šie termini vai izteicieni netiek pārtulkoti pareizi un prasībām atbilstoši, rezultāts var izvērsties nederīgs. Ir nozares, kurām tas ir īpaši būtiski. Kā piemēram, medicīna, jurisprudence vai inženieru zinātnes. Tādēļ, kļūdaina to interpretēšana var radīt nopietnas problēmas.

Pilnīgi saprotams, ka tulka darbs ir sarežģīts un process piņķerīgs. Tādēļ, lai gūtu labākos rezultātus, iesakām profesionāļu darbu. Mūsu speciālisti pārzina gan dažādu valodu, gan nozaru specifiku.  Tulkot.lv plašo pakalpojumu klāstu atradīsiet mūsu mājaslapā.

Kā kļūt par zobārstu?

Lai kļūtu par zobārstu, nepieciešams jau skolā pievērst uzmanību šādiem mācību priekšmetiem: bioloģijai, botānikai, anatomijai, ķīmijai un fizikai. Dominējošās intereses: medicīna, ķīmija, bioloģija, tuvas – ģeoloģija, ģeogrāfija un pedagoģija.
Nepieciešamās intereses: interese par darbu ar cilvēkiem, līdzjūtība, komunikabilitāte, precizitāte, pacietība, augsta uzmanābas koncentrācija, izturība, atbildība, līdzsvarotība utt.

Raksts tapis sadarbībā ar Dr. Jūlijas Katkevičas diennakts zobārstniecību.

Par zobārstu nevar strādāt cilvēki, kuri ir alerģiski, kuriem ir hroniskas infekciozās slimības utt. Lai strādātu par zobārstu, nepieciešama augstākā profesionālā izglītība.. Zobārsti ar augstāko izglītību var kārtot papildu eksāmenus sertifikāta iegūšanai, kas ļauj nodarboties ar privātpraksi. Zobārsta profesiju var apgūt Medicīnas akadēmijas Stomatoloģijas fakultātē. Iegūstamais grāds: zobārsta grāds. Iegūstamais diploms: zobārsta diploms. Prasības uzņemšanai: dokuments par vispārējo vidējo izglītību. Iestājeksāmeni: ķīmijā, bioloģijā, sacerējums latviešu valodā. Studiju ilgums 5 gadi (10 semestri).

Stomatoloģijas studiju programma

Studiju programma ietver 35% biomedicīnisko priekšmetu un medicīnas pamatdisciplīnu, 60% stomatoloģijas disciplīnu un 5% izvēles kursu. Pirmajos divos gados studenti apgūst biomedicīnisko zinātņu kursus – anatomiju, histoloģiju, embrioloģiju, ģenētiku, fizikālo ķīmiju, organisko un bioķīmiju, bioloģiju, fiziku, fizioloģiju, medicīnisko psiholoģiju un latīņu valodu.

Nākamajos trijos gados studenti paralēli stomatoloģijas disciplīnām apgūst medicīnas pamatpriekšmetus – iekšķīgās slimības, ķirurģiju, pediatriju u.c. Galvenā studiju laika daļa ir veltīta stomatoloģijas priekšmetiem – orālajai pataloģijai, stomatoloģijas pretklīniskajam kursam, odontoloģijas tehnikai, periodontoloģijai, ortodontijai, kardioloģijai u.c.