Kā atšķiras saderināšanās un laulību gredzeni?

Neskatoties uz to, ka saderināšanās un laulību gredzenu vēstījums ir līdzīgs, tie ir kā mīlestības apliecinājums un attiecību simbols, taču praktiski šie gredzeni ir atšķirīgi un arī izvēles principi ir dažādi. Tāpēc apkopojam būtiskākās katra šī gredzenu veida īpašības un ielūkojamies atšķirībās!

Par saderināšanās gredzeniem

Saderināšanās gredzenu vēsture ir jau no Senās Ēģiptes laikiem, kad šie gredzeni tika pasniegti kā mūžīgās mīlestības zīme, apļa formai simbolizējot nebeidzamību. Saderināšanās gredzens tradicionāli tiek vilkts labās rokas zeltnesī. Saderināšanās gredzens lielākoties tiek pasniegts, metoties uz ceļiem un izsakot bildinājumu.

Šis gredzens simbolizē apņemšanos un solījumu. Šo gredzenu dizains mēdz būt atšķirīgs, bet lielākoties tie ir ar dimantu vai dārgakmeni centrā. Saderināšanās gredzeni ir daudz ekstravagantāki un spožāki nekā laulību gredzeni.

Par laulību gredzeniem

Laulību gredzenu izvēlas un arī nēsā abi laulātie, ar tiem laulātie apmainās kāzu dienā. Ja saderināšanās gredzenu lielākoties izvēlas bildinājuma izteicējs viens, tad laulību gredzenu iegāde jau ir kopīgs darbiņš.

Visbiežāk laulību gredzeni ir kā klasiskas stīpiņas bez papildu elementiem, nereti tajos ir gravējumi – kāzu datums, partnera vārds vai tml. Lai gan lielākoties pāri izvēlas vienāda dizaina laulību gredzenus, gadījumā, ja tomēr par vienotu stilu vienoties ir grūti, droši var izvēlēties arī atšķirīgus, izvēloties vien kādu vienojošo elementu, piemēram, vienādu metālu vai gravējumu.

Laulību gredzenus pēc kāzām pāris lielākoties valkā ikdienā, tāpēc tie ir praktiski, askētiskāki un klasiskāki.

Cenas un valkāšana

Kuru gredzenu nēsāt – saderināšanās vai laulību? Līgavām nereti var rasties šāds jautājums. Lielākoties viņas izvēlas valkāt abus šos gredzenus vienā pirkstā. Līdz ar to arī gredzenu izvēles brīdī ir svarīgi, lai abi šie gredzeni būtu saskanīgi un saderētu. Tā kā lielākoties saderināšanās gredzens ir ar akcentiem un “spilgtāks”, bet laulību – askētiskāks, tad tie viens otru labi papildina.

Gan saderināšanās, gan laulību gredzenu cenas iespējamas ļoti plašā amplitūdā atkarībā no izvēlētā materiāla, dārgakmeņiem un citiem elementiem. Jo vienkāršāks gredzens, jo mazāk tas maksāts. Tradicionāli saderināšanās gredzens ir dārgāks par laulību gredzenu. Dažādus gredzenus ērti var aplūkot un arī iegādāties internetā, piemēram, https://gredzentins.lv/lv/  interneta veikalā, kur atrodams sortiments dažādām gaumēm.

Galvenie grāmatveža pienākumi

Katrā profesijā ir noteiktas prasmes un pienākumi, ko mēs sagaidām no šī amata pārstāvjiem. Pieņemot jaunu kolēģi, ir būtiski, lai viņam šādas prasmes ir vismaz pamata līmenī. Kādas prasmes ir svarīgas grāmatvedim? Ko prot labs grāmatvedis?

No profesiju klasifikatora

Katras profesijas pamata pienākumus var atrast Ministru kabineta noteikumos Nr.264 jeb “Noteikumos par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas prasībām”. Grāmatveža pienākumi šajā klasifikatorā grupēti dažādās kategorijās, ņemot vērā atšķirīgu izglītības līmeni un pienākumu apjomu.

Saskaņā ar profesiju klasifikatorā norādīto, grāmatvežus var iedalīt vairākās grupās, piemēram, tie ir administratīvie un finanšu vadītāji, galvenais grāmatvedis, vecākais grāmatvedis, grāmatvedības speciālists, grāmatvedis, valūtas darījumu grāmatvedis, materiālu uzskaites grāmatvedis, grāmatvedis konsultants, algu grāmatvedis utml.

Grāmatveža pieņemšana darbā

Uzņēmumā vai iestādē pieņemot darbā grāmatvedi, obligāti tiek slēgts darba līgums, kurā norāda profesijas kodu. Tāpat arī jāsagatavo amata apraksts, kurā atspoguļoti konkrētā amata pārstāvja pienākumi.

Lai gan praksē nereti grāmatvedis pilda arī lietveža, personāla speciālista vai pat jurista pienākumus, profesiju klasifikatorā nav minēts, ka grāmatvedim būtu jāsagatavo dažādi līgumi, jāveic sekretāra vai citi pienākumi. Protams, katrs konkrētais darba devējs gan par šādiem papildu pienākumiem var vienoties ar kolēģi.

Ja pienākumu ir vairāk

Ja tomēr uzņēmumā vai iestādē pienākumu, ko gribētos uzticēt profesionālim, ir vairāk nekā viens cilvēks spēj paveikt un nekā ļauj viņa zināšanu līmenis, der apsvērt iespēju izmantot ārpakalpojumu grāmatvedības pakalpojumus. Ārpakalpojumu grāmatvedības uzņēmumos stādā speciālisti, kuriem ir plašas zināšanas, tostarp arī par juridiskiem jautājumiem, viņi ir gatavi konsultēt tieši tik bieži un tieši tādā apjomā, kādā klientam nepieciešams. Šāds risinājums ir lielisks arī gadījumā, ja grāmatvedim nav iespējams nodrošināt pilnas slodzes darbu.

Savukārt, ja tiek sagaidīts, ka grāmatvedis vienlaikus būs arī jurists, personāla eksperts un varbūt pat sabiedrisko attiecību speciālists jeb īsts universālais kareivis, jāsaprot, ka vienam cilvēkam nav iespējams pārzināt tik plašas nozares, tāpēc arī šajā gadījumā var noderēt dažādu jomu ārpakalpojumu izmantošanas iespējas.

Kā saņemt zvērināta advokāta palīdzību?

Pasaulē notiek diemžēl ne tikai labas lietas. Var gadīties arī konflikti, neskaidrības noved pat līdz tiesvedībām vai nepieciešamības piesaistīt advokāta palīdzību. Neatkarīgi no materiālā stāvokļa un dzīves situācijas, kādā konkrētajā brīdī persona atrodas, ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību. Bet kā to saņemt un kas jāzina pirms sadarbības uzsākšanas?

Vispirms jāatgādina, kas tad vispār ir advokāts Advokatūras likuma izpratnē? Tas ir neatkarīgs un profesionāls jurists, kas sniedz juridisko palīdzību, aizstāvot un pārstāvot tiesā un pirmstiesas izmeklēšanā personu likumīgās intereses, sniedzot juridiskas konsultācijas, gatavojot juridiskus dokumentus un veicot citas juridiskas darbības. Klientiem ir tiesības brīvi izvēlēties advokātu savu interešu aizstāvībai un pārstāvībai un neierobežoti un netraucēti satikties ar viņu.

Valsts nodrošināts atbalsts

Atsevišķos gadījumos ir iespējams piesaistīt valsts nodrošinātu juridisko palīdzību un aizstāvi. Valsts nodrošina palīdzību, ja persona, kurai uz to ir tiesības, tomēr nav noslēgusi vienošanos par aizstāvību, taču vēlas, lai tās intereses tiktu aizstāvētas. Šādā situācijā valsts nodrošina, ka aizstāvība tiek  nodrošināta no valsts līdzekļiem. Atsevišķos gadījumos tas ir pat obligāti. Ja tiek izmantota valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība krimināllietās un to realizē zvērināti advokāti, viņu uzraudzību savukārt nodrošina Zvērinātu advokātu padome.

Advokātu biroji

Jebkurā gadījumā persona, kurai nepieciešama aizstāvība, var sazināties ar sev tīkamāko advokātu vai kādu no advokātu birojiem, lai vienotos par sadarbību un ar to saistītajiem jautājumiem. Par sadarbību ar klientu zvērināti advokāti vienojas rakstveidā. Ir būtiski, lai vienošanās sevī ietver ne tikai informāciju par abām pusēm, bet arī juridiskās palīdzības veidu, zvērināta advokāta atlīdzību vai tās aprēķināšanas kārtību, atlīdzības samaksas kārtību, konkrēta zvērināta advokāta vārdu, kas sniegs juridisko palīdzību, ja vienošanos noslēdzis zvērinātu advokātu birojs. Par visu tālāko jau tad zvērināts advokāts informēs pirmajās tikšanās reizēs. Savukārt, ja nav skaidrs, kā atrast savu advokātu, var ieskatīties Zvērinātu advokātu kolēģijas mājas lapā Advokatura.lv, kur apkopota informācija par visiem šobrīd praktizējošajiem advokātiem Latvijā.

SEO pakalpojumi satura optimizēšanai

SEO optimizācijas neatņemama sastāvdaļa ir satura izstrāde un dažādu tekstu veidošana. Tieši tāpēc tā ir būtiska aģentūras SEO eksperts SEO pakalpojumu daļa. Viena no lielākajām satura izstrādes vienībām ir bloga ieraksti. Tā ir lieliska iespēja komunicēt ar potenciālo un esošo klientu, kā arī izmantot SEO optimizāciju, iekļaujot atslēgvārdus, lai sasniegtu mērķauditoriju. Tomēr, lai sasniegtu labākos rezultātus iesakām ņemt vērā dažus ieteikumus.

Atrodi īstās tēmas

Protams, ikvienam blogam ir tematiskās ievirzes, tomēr kā atrast īstās tēmas, kas piesaistīs lasītājus? Tieši tāpat kā viens no mūsu populārākajiem SEO pakalpojumiem ir atslēgvārdu izpēte, tā arī bloga veidošanas pamatā ir tēmu izpēte. Bez šaubām, šis process ir jāsāk ar atslēgvārdu izpēti un pēc tam tēmu pielāgošanu. Izpētot nozares aktuālākās tēmas un pielāgojot tās savām vajadzībām, rezultātā kristalizēsies tēmas, par kurām veidot saturu. Jāatceras, ka veiksmīgākie atslēgvārdi nav tikai viens vārds, bet gan frāzes, kas veidotas no diviem līdz pieciem vārdiem. No šīm frāzēm ieteicams arī veidot bloga ierakstu virsrakstus, lai ne tikai palīdzētu veiksmīgāk strādāt meklētājprogrammas algoritmam, bet arī pievērstu lasītāju uzmanību.

Satura optimizācija labākiem rezultātiem

Starp mūsu SEO pakalpojumiem atradīsiet gan vispārējo lapas, gan satura optimizāciju. Bet rodas jautājums, kā veidojot blogu, to optimizēt? Īsumā, satura SEO optimizācija ir atslēgvārdu iekļaušana pareizajās vietās un formāta pielāgošana. Jāsāk ar to, ka atslēgvārdam jāatrodas gan ieraksta nosaukumā, gan pirmajā rindkopā un arī citās teksta sadāļās, kā arī SEO aprakstā un ieraksta lapas URL. Tomēr, satura optimizācija nenozīmē tikai atslēgvārdu iekļaušanu, bet arī strukturizēšanu. Veidojot ierakstu jāatceras ne tikai par algoritmu, bet arī par lasītāju. Satura strukturēšana var palīdzēt labāk izprast ieraksta mērķi un jēgu, kā arī nodot īsto vēstījumu. Veidojiet īsus paragrāfus, kur izcelta viena konkrēta doma, sasaistot tos ar ievadu un apkopojumu. Un visbeidzot, vēl viens satura optimizācijas solis ir publicēšanas plāns. Regulāra blogu ierakstu veidošana, būs solis pretī lieliskiem rezultātiem.

Ja arī jūs vēlaties izmantot pilnu savas lapas potenciālu un sasniegt labākos rezultātus, ieskatīties SEO eksperts plašajā SEO pakalpojumu klāstā. Tur atradīsiet risinājumus un iespējas attīstīt savu lapu, sasniedzot pirmās meklētājprogrammas rezultātu pozīcijas.

Kādas rotas izvēlēties?

Ieejot juvelierizstrādājumu veikalā, skatam paveras plašs sortiments dažādu rotu. Gredzeni, auskari, kaklarotas, ķēdītes, aproces, aproču pogas utt. Skaidrs, ka to visu ikdienā nemaz vienlaikus nav iespējams nēsāt. Ko izvēlēties, lai izskatītos gaumīgi?

Pietiek ar divām?

Juvelierizstrādājumu interneta veikals “Gredzentiņš” eksperti iesaka, ka ikdienā ir pilnīgi pietiekami ar pāris saskaņotām rotām vienlaikus. Piemēram, gredzens un auskari vai kaklarota un aproce. Ja kaklā ir neuzkrītoša ķēdīte, pilnīgi droši var nēsāt arī tai pieskaņota materiāla gredzenu un auskarus – arī tas neizskatīsies pārmērīgi. Interesanti, ka atsevišķās profesijās, piemēram, medicīnā, skaistumkopšanā, darbiniekiem pat pastāv strikti noteikumi, kādas rotas viņi drīkst nēsāt. Tas saistīts gan ar higiēnas apsvērumiem, gan ērtībām, gan uzņēmumu vai iestāžu kopējo tēlu. Līdz ar to, dodoties uz darbu, rūpīgāk jāapdomā, vai un cik rotas katrā dienā likt. Precētiem cilvēkiem laulības gredzens ir teju obligātajā komplektā, tam tad arī lielākoties cenšas pieskaņot pārējos aksesuārus.

Kad saposties?

Ja tomēr gribas saposties, uzvilkt visas iespējamās rotas, uzlikt masīvo kaklarotu, ielikt ausīs garos auskarus, arī tam ir savs laiks un vieta. Dodoties uz ballītēm, modes skatēm, kultūras pasākumiem, tas viss būs pat ļoti iederīgi un skaisti. Viss patiesībā ir atkarīgs no noskaņojuma, reizēm arī mājās ir vērts uzvilkt augstpapēžu kurpes, uzvilkt kleitu un aplikt mīļāko kaklarotu. Savējie novērtēs.

Rotu komplekts

Tomēr lielākajai daļai sieviešu mājās ir sava dārglietu kārbiņa vai skapītis, kurā atrodama lielāka vai mazāka kolekcija. Rotas ir arī lieliska dāvana svētkos – gan dodoties uz dzimšanas dienu pie draugiem, gan ejot uz izlaidumu vai iepriecinot savu mīļoto cilvēku. Un mēdz taču teikt, ka sievietei rotu nekad nevar būt par daudz, jo katru dienu taču ir nedaudz cits noskaņojums un atbilstoši tam gribas pieskaņot arī rotas. Ir dienas, kad gribas izcelties ar uzkrītošiem zelta auskariem, bet ir arī tādas, kad ar laulību gredzenu pirkstā jau ir pilnīgi pietiekami. Kādu rotu noskaņojums Tev ir šodien? Ienāc Gredzentins.lv un atrodi savam noskaņojumam atbilstošākos auskarus, gredzenu, kaklarotu, rokassprādzi utt.!

Lietderīgas nodokļu konsultācijas

Situācijas, kad uzņēmumam vai privātpersonai nepieciešamas nodokļu konsultācijas, var būt ļoti dažādas. Tie var būt gan pavisam nelieli un ikdienišķi jautājumi, gan arī specifiskas tēmas, kurās nepieciešama padziļināta izpēte pirms atbildes sniegšanas klientam. Corsax.lv eksperti ir gatavi dažādiem izaicinājumiem un dažāda līmeņa konsultāciju sniegšanai par visiem Latvijā maksājamajiem nodokļiem.

Iespējamās nodokļu tēmas

Situācijas, kad var būt nepieciešams nodokļu konsultanta padoms, var būt tiešām ļoti atšķirīgas. Reizēm padoms ir jau zināms un sniedzams vien pāris minūšu laikā, bet citkārt – var paiet pat vairākas dienas, lai atrisinātu kādu specifisku un sarežģītu tēmu. Kādi jautājumi visbiežāk tiek uzdoti nodokļu konsultācijās? Par nodokļu piemērošanas izvērtēšanu plānotiem vai jau veiktiem darījumiem, piemērotākā nodokļu režīma izvēli, nodokļiem pārrobežu darījumos. Reizēm nodokļu konsultantu darbs var palīdzēt iegūt sirdsmieru grāmatvedim vai uzņēmuma vadītājam, jo, piemēram, nodokļu konsultants var veikt nodokļu pārbaudi līdzīgi kā to darītu kontrolējošās iestādes. Eksperts no malas izvērtē un pārskata visus veiktos aprēķinus, sniedz savu atzinumu par to pareizību un atbilstību likumiem. Tāpat arī var gadīties, kad nodokļu piemērošanā atklājas strīdīgi jautājumi, kuriem nav vienkāršu risinājumu, uz kuriem atbilžu mūsu valsts likumdošanā nemaz nav. Mūsu eksperti sazināsies ar Valsts ieņēmumu dienestu, ja nepieciešams, arī Finanšu ministriju, lai saņemtu oficiālas atbildes. Un vēl kāds iespējamais scenārijs – ja uzņēmumā vai iestādē uz auditu ieradušies Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvji, var nākties sagatavot paskaidrojumus, lai aizstāvētu savu pozīciju nodokļu piemērošanā. Arī šeit var saukt talkā Corsax.lv ekspertus.

Nodokļu optimizācija

Reizēm nodokļu plānošana var būt lielisks instruments, kā, gudri plānojot, ietaupīt resursus. Likumos ir virkne jēdzienu, izņēmumu un skaidrojumu, kas ne vienmēr pirmajā brīdī nāk prātā, tāpēc ir vērts izmantot nodokļu konsultācijas, lai paraudzītos uz situāciju it kā no malas, ieraudzītu jaunus risinājumus, kā, darot visu pareizi un ievērojot likumdošanas rāmjus, tomēr optimizētu izmaksas un strādātu saimnieciski izdevīgāk.

Lielākajā daļā uzņēmumu ikdienas nodokļu un citi finanšu aprēķini ir grāmatvežu pārziņā, taču ir vairāk nekā skaidrs, ka viens vai daži cilvēki nevar paveikt visu. Mūsdienu biznesa vidē nākas saskarties ar arvien jauna veida darījumiem un situācijām, tāpēc reizēm der pieaicināt Corsax.lv ekspertus, kas palīdzēs aprēķināt, izvēlēties vai vienkārši iegūt sirdsmieru.

Biežāk pieļautās tulkošanas kļūdas

Laikmetā, kad liela daļa darbu un komunikācijas notiek starptautiski, būtiski ir strādāt ar vairākām valodām. Protams, ir iespējams tekstu ātri un vienkārši iztulkot ar Google translate programmu. Bet kāds ir rezultāts? Parasti nepareizs un zaudē oriģinālā teksta jēgu. Tulkošanas birojs Tulkot.lv ir profesionāļi un labi apzinās kādas ir biežāk pieļautās kļūdas tekstu tulkošanā. Esam apkopojuši dažas, kurām vajadzētu pievērst uzmanību.

Teksta jēga

Ja teksts tiek tulkots tieši, neizprotot ne orģināla, ne tulkojuma būtību un iekļauto jēgu, tad rezultāts var būt vienkāršs vārdu pārtulkojums. Kas nozīmē – kopumā zūd tekstā ietvertā jēga. Šādi tulkojumi nereti ir komiski vai pilnībā neizprotami. Visbiežāk šāda veida tekstu var iegūt, izmantojot nekvalitatīvas programmas un pēc tam tās nepārbaudot.

Gramatika

Skaidrs, ka katrai valodai ir sava gramatika un veids kā tiek būvēts teksts. Protams, latviešu valoda ir sarežģīta un arī gramatikas likumi ne vienmēr ir izprotami tiem, kam šī ir dzimtā valoda, kur nu vēl kādam ārzemniekam. Un tā ir ar katru valodu. Lai tulkojums būtu kvalitatīvs, tam jābūt ne tikai saturiski, bet arī gramatiski precīzam. Komatu un teikumu uzbūves kļūdas būtiski ietekmē teksta kvalitāti.  Tādēļ, kad tiek veikti tulkošanas darbi, būtiski pievērst uzmanību ne tikai teksta jēgai, bet arī gramatikas likumiem.

Nozaru specifika

Katrai nozarei ir daudzveidīgs terminu klāsts un nereti arī kādi konkrēti izteicieni. Ja šie termini vai izteicieni netiek pārtulkoti pareizi un prasībām atbilstoši, rezultāts var izvērsties nederīgs. Ir nozares, kurām tas ir īpaši būtiski. Kā piemēram, medicīna, jurisprudence vai inženieru zinātnes. Tādēļ, kļūdaina to interpretēšana var radīt nopietnas problēmas.

Pilnīgi saprotams, ka tulka darbs ir sarežģīts un process piņķerīgs. Tādēļ, lai gūtu labākos rezultātus, iesakām profesionāļu darbu. Mūsu speciālisti pārzina gan dažādu valodu, gan nozaru specifiku.  Tulkot.lv plašo pakalpojumu klāstu atradīsiet mūsu mājaslapā.

Kas izraisa karpālā kanāla sindromu?

Cilvēka plaukstas pamatnē ir anatomiska struktūra – karpālais kanāls un tam cauri iet nervus medianus (vidusnervs)  Karpālā kanāla sindroms ir visbiežākā kompresijas radītā neiropātija. Problēma sākas tad, kad kādas infekcijas vai tūskas ietekmē, cīpslu vai muskuļu saistaudu izmēri palielinās un nospiež nervu. Lielākajai daļai pacientu laika gaitā sāpes un saslimšana kļūst arvien smagāka, tāpēc ir svarīgi to laicīgi diagnosticēt un veikt pilnvērtīgu ārstēšanu.

Karpālais kanāls aizsargā nervus un cīpslas. Vidusnervs ir viens no galvenajiem rokas nerviem, jo tas kontrolē muskuļus, nodrošina jušanu vidējā, rādītāja un zeltneša pirkstā.

Biežākie sindroma cēloņi

Sākumā simptomus var mazināt, neveicot noteiktas darbības vai nēsājot speciālus apsējus, tomēr, ja sāpes ilgstoši nepāriet, lai novērstu neatgriezeniskus bojājumus, ir jāveic operācija. Karpālā kanāla sindroma attīstību veicina pārāk liela locītavu pārslodze, traumas, iedzimtība, mežģījumi, hormonālas slimības. Spiediens rokā izraisa tirpšanu, sāpes, nejūtīgumu un vājuma sajūtu.

Slimības izpausmes

Visbiežāk karpālā kanāla sindroms izpaužas ar pirkstu un rokas tirpšanu, sāpēm, ir ierobežotas roku kustības, pietūkuši pirksti, nespēka sajūta, kuras rezultātā nav iespējams veikt dažādus ikdienas darbus. Sāpes un tirpšana var virzīties no apakšdelma līdz pat plecam. Sāpju izraisīts vājums un neveiklība, ilgstošs un regulārs vienveidīgu kustību darbs.

Slimības ārstēšana ir daudzveidīga. Plaukstas ortozi izmanto pa nakti, lai guļot tā netiktu saliekta un atbrīvotos spiediens. Vieglos gadījumos var izmatot medikamentozu terapiju, bet šis nav ilgtermiņa risinājums, jo ar laiku simptomi atgriežas. Mūsdienās operācija ir izdevīgākais veids, jo pārgriežot karpālo saiti nervs tiek atbrīvots no spiediena. Aptuveni mēnesi jāievēro mierīgs dzīves režīms, lai roka varētu sadzīt un darbspēju atjaunošanās sāktos ātrāk.

Pētījumi liecina, ka sievietes un cilvēki gados biežāk saskaras ar šo slimību. Vairogdziedzera problēmas, cukura diabēts un reimatoīdais artrīts ir dažas no saslimšanām, kas palielina risku iegūt karpālā kanāla sindromu, kā arī šiem slimniekiem dzīšanas process pēc operācijas ir ilgāks.

“Ādažu privātslimnīcas” ķirurgi ir veikušu ļoti daudz karpālā kanāla sindroma operācijas, lai pacienti atgūtu pilnvērtīgu dzīvi bez sāpēm. Ķirurgi izvērtē, kura ārstēšanas metode būs piemērota katram pacientam individuāli, lai sasniegtu pēc iespējas labāku rezultātu.

Informācija par zobu implantiem

Jau no pašas agras bērnības mēs iemācamies rūpēties par savu smaidu. Mēs vismaz divas reizes gadā apmeklējam zobārstu un higiēnistu, divas reizes dienā tīram un diegojam zobus, kā arī izmantojam papildus līdzekļus mutes dobuma veselībai. Taču dzīvē mēdz gadīties visādi un dažādu iemeslu dēļ gadās nozaudēt dabīgo zobu. Tādās situācijās labākais risinājums būtu zobu implantu ievietošana. Kas īsti ir zobu implanti un vai tiešām tie izskatās dabiski?

Kas ir zobu implanti?

Zobu implants ir mākslīgs zoba saknes aizvietotājs. Vienkāršāk sakot, tā ir kā skrūvīte, kas turas žokļa kaulā un uz kuras vēlāk ir iespējams novietot mākslīgu zoba aizstājēju. Materiāls, no kura tiek ražoti zobu implanti ir saderīgs ar cilvēka audiem. Tas nozīmē, ka laika gaitā tas ieaug žokļa kaulā un cilvēka organisms šo implantu “uzskata par savējo”. Tieši šī iemesla dēļ implants netiek atgrūsts, nesākas iekaisuma vai alerģiskas reakcijas.

Kā ievieto implantu?

Pirms pašas operācijas ārsts parasti veic detalizētu mutes dobuma apskati un 3D rentgenu. Implantu zem vietējās narkozes ievieto žokļa kaulā. Kauls tiek atsegts un implants tiek ieskrūvēts. Virsū implantam tiek novietots “pagaidu zobs”. Kad implants ir pilnībā ieaudzis kaulā, pacients atnāk uz atkarotu vizīti un tad jau virsū implantam tiek ievietota īstā zobu protēze.

Kāds ir procedūras rezultāts?

Protēze, kas tiek novietota virsū implantam izskatās maksimāli dabiski. Cilvēki no malas nekad nepateiktu, ka šis zobs nav īsts. Implantus nav grūti kopt un vienkārši jāievēro tie paši higiēnas pasākumi, kas ar dabīgie zobiem. Pie pareizas kopšanas implanti neizraisa nekādu diskomfortu un var kalpot pat gadu desmitiem!

Pektorālis – seno ēģiptiešu rotaslieta

Senie ēģiptieši ļoti novērtēja personīgo rotājumu, un rotaslietas nēsāja gan visu sociālo klašu vīrieši, gan sievietes. Senās Ēģiptes laikā radās daudzi galvenie rotaslietu veidi – kaklarotas, gredzeni, auskari, rokassprādzes, pat saderināšanās gredzeni. Juvelierizstrādājumos attēloja dažādus dievu un dieviešu tēlus, hieroglifiskos simbolus, putnus, dzīvniekus un kukaiņus. Rotaslietas ieņēma galveno vietu tērpa koptēla izteiksmīguma radīšanai, kontrastu principa uzsvēršanā, hierarhijas kārtu apzīmēšanā un nozīmīgo simbolisko atveidu atspoguļošanā.

Juvelierizstrādājumi Senajā Ēģiptē kalpoja vairākiem mērķiem, ne tikai kā acīmredzams rotājums. Tam bieži bija reliģiska nozīme, vai tas kalpoja kā aizsargājošs amulets, vai daļa no valdnieka vai augstākā ierēdņa regālijām. Kungu un dievu statuetes izgreznoja ar dārgiem dārgakmeņiem, un mirušie tika izvadīti uz pēcnāves dzīvi ornamentēti ar dārglietām, kas simbolizēja dzīvību. Rotaslietās ietvēra simbolus, kas sniegtu valkātājam, dzīvam vai mirušam aizsardzību un labklājību. Daudzas rotas bija kā amuletus, kas tika paredzēts, lai atvairītu ļauno aci un aizsargātu valkātāju no ļaunuma spēkiem.

Pektorālis ir rotaslieta Senajā Ēģiptē, liela un izstrādāta rotaslieta, ko nēsā uz krūtīm kā kaklarotu un arī kā piespraudi. . Pektorāļi bija iekārti ķēdēs un tie karājās pāri krūtīm. Veidoti no zelta un vara, un izdekorēti ar dažādiem simboliem ar iestrādātiem dārgakmeņiem un stiklu. Tos galvenokārt nēsāja bagātāki cilvēki un faraons. Tie tika nēsāti kā aizsargājoši amuleti, bieži vien dekorēti ar reliģiskām ainām. Šāda veida kaklarotas bieži tika atrastas Ēģiptiešu drupās un kapenēs.

Darba mērķis ir izpētīt Senās Ēģipte faraonu rotu- pektorāli, kādas vēl rotaslietas nēsāja valdnieki, kāda ir tā simboliskā funkcija, dizaina iezīmes, kā arī uzzināt kādi bija tā materiāli.