Pasaulē notiek diemžēl ne tikai labas lietas. Var gadīties arī konflikti, neskaidrības noved pat līdz tiesvedībām vai nepieciešamības piesaistīt advokāta palīdzību. Neatkarīgi no materiālā stāvokļa un dzīves situācijas, kādā konkrētajā brīdī persona atrodas, ikvienam ir tiesības uz advokāta palīdzību. Bet kā to saņemt un kas jāzina pirms sadarbības uzsākšanas?

Vispirms jāatgādina, kas tad vispār ir advokāts Advokatūras likuma izpratnē? Tas ir neatkarīgs un profesionāls jurists, kas sniedz juridisko palīdzību, aizstāvot un pārstāvot tiesā un pirmstiesas izmeklēšanā personu likumīgās intereses, sniedzot juridiskas konsultācijas, gatavojot juridiskus dokumentus un veicot citas juridiskas darbības. Klientiem ir tiesības brīvi izvēlēties advokātu savu interešu aizstāvībai un pārstāvībai un neierobežoti un netraucēti satikties ar viņu.

Valsts nodrošināts atbalsts

Atsevišķos gadījumos ir iespējams piesaistīt valsts nodrošinātu juridisko palīdzību un aizstāvi. Valsts nodrošina palīdzību, ja persona, kurai uz to ir tiesības, tomēr nav noslēgusi vienošanos par aizstāvību, taču vēlas, lai tās intereses tiktu aizstāvētas. Šādā situācijā valsts nodrošina, ka aizstāvība tiek  nodrošināta no valsts līdzekļiem. Atsevišķos gadījumos tas ir pat obligāti. Ja tiek izmantota valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība krimināllietās un to realizē zvērināti advokāti, viņu uzraudzību savukārt nodrošina Zvērinātu advokātu padome.

Advokātu biroji

Jebkurā gadījumā persona, kurai nepieciešama aizstāvība, var sazināties ar sev tīkamāko advokātu vai kādu no advokātu birojiem, lai vienotos par sadarbību un ar to saistītajiem jautājumiem. Par sadarbību ar klientu zvērināti advokāti vienojas rakstveidā. Ir būtiski, lai vienošanās sevī ietver ne tikai informāciju par abām pusēm, bet arī juridiskās palīdzības veidu, zvērināta advokāta atlīdzību vai tās aprēķināšanas kārtību, atlīdzības samaksas kārtību, konkrēta zvērināta advokāta vārdu, kas sniegs juridisko palīdzību, ja vienošanos noslēdzis zvērinātu advokātu birojs. Par visu tālāko jau tad zvērināts advokāts informēs pirmajās tikšanās reizēs. Savukārt, ja nav skaidrs, kā atrast savu advokātu, var ieskatīties Zvērinātu advokātu kolēģijas mājas lapā Advokatura.lv, kur apkopota informācija par visiem šobrīd praktizējošajiem advokātiem Latvijā.