Get Adobe Flash player

Barkavas arodvidusskolas līdzdalība LLP Leonardo da Vinci partnerības projektā    “Comparison of construction sector curricula for easy work placement”
COCOMPEUR
Dalībvalstis un organizācijas:
Igaunija:
1.      Nevalstiska organizācija /NGO- MTÜ E-UMBRELLA
2.      Igaunijas Būvnieku asociācija /Eesti Ehitusettevõtjate Liit /Estonian Association of Construction Entrepreneurs
3.      Sāres reģiona darba tirgus departments /Saare County Labour Market Office
4.      Kuressaare Ametikool / Kuressaare Regional Training Centre
Somija:
1.    Espoo reģiona izglītības centrs ”Omnia” /Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia / Omnia, The Joint Authority of Education in Espoo Regio
Lietuva:
1.    Kauņas būvtehnoloģiju skola / Kauno statybininkų mokykla
Itālija:
1.      Pieaugušo izglītības un kvalitātes centrs/ QUALITAS FORUM SRL
Latvija:
1. Barkavas arodvidusskola
Leonardo da Vinci programmas partnerības projekts (Partnerships) sniedz iespējas profesionālās izglītības iestāžu un atbalsta organizāciju sadarbības attīstīšanai, lai savstarpēju vizīšu laikā risinātu nozares kopīgās problēmas, rezultātā izstrādājot informatīvus materiālus un organizējot konferences, seminārus, tikšanās, vizītes ražošanas objektos un citādā veidā  interesenti tiek iepazīstināti ar kopīgi rasto problēmu risinājumiem. Rezultātā veidojas tālāka sadarbība citās jomās, pat citos projektu veidos, tiek apgūtas vai papildinātas svešvalodu zināšanas, iepazīta partnervalstu pieredze un labās prakses demonstrējumi projekta aktuālās jomās un veicināta kopējās Eiropas dimensijas, projekta radītās pievienotās vērtības integrācija savā uzņēmumā, skolā, galvenais,- tiek radītas iespējas profesionāli pilnveidot katras valsts pārstāvēto institūciju cilvēkresursus, kā arī bagātināt katra personīgo pieredzi ar sociālo un cilvēcisko pienesumu. 

Partnerības projekta ietvaros mūsu sadarbība notiek ne tikai starp profesionālās izglītības iestādēm un institūcijām, bet arī starp uzņēmumiem, sociālajiem partneriem un politikas veidotājiem vietējā un reģionālā līmenī no uzņēmējdarbības sektoriem izvēloties tieši būvniecības/celtniecības sektoru kā aktuālāko visiem iesaistītajiem partneriem.

Projekta vispārējie mērķi  ir:
1) profesionālās izglītības kvalitātes palielināšana un pievilcības veicināšana;
2) vienotu metožu izstrāde profesionālajā izglītībā būvdarbu sektorā un darba drošības prasībās audzēkņu starptautiskās prakses veiksmīgākai nodrošināšanai;
3) savstarpējas mācīšanās stiprināšana.
Mūsu projekta prioritāte - sadarbība starp profesionālās izglītības iestādēm, uzņēmumiem un/ vai sociālajiem partneriem.
Plānotās tēmas:
  • profesionālās izglītības iestāžu un darba devēju sadarbības stiprināšana;
  • profesionālās izglītības atbilstība ekonomikas vajadzībām;
  • profesionālās izglītības pasniedzēju apmācība;
Projektā piedalās profesionālās izglītības iestāžu pasniedzēji, vadība,  audzēkņi kā demonstrāciju sagatavotāji un nākamie starptautisko prakšu dalībnieki, uzņēmumu un sociālo partneru pārstāvji, pašvaldību un uzņēmējdarbības un profesionālās izglītības jomu reģionālā līmeņa institūciju pārstāvji.

PROJEKTI:


Pieaugušo izglītība

 

Jauniešu garantija

 
Reklāmkarogs
 

EUROPASS

 

EUROPASS mobilitate