Get Adobe Flash player

esf

ESF 1.2.1.1.2. Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana

 

Aktivitātes mērķis:

Paaugstināt sākotnējā[1] profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā iesaistīto pedagogu un prakses vadītāju kompetenci, nodrošināt prasmju atjaunošanu, īpaši saistībā ar modernizēto profesionālas izglītības saturu, inovācijām un uz zināšanām balstītu ekonomiku, un uzlabot profesionālās izglītības pedagogu sagatavošanu.

 

Atbalsta veids:

Atbalsts paredzēts, lai paaugstinātu sākotnējā profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā iesaistīto pedagogu un prakses vadītāju profesionālo un pedagoģisko kompetenci, izstrādājot un īstenojot kursus, sniedzot atbalstu pedagogu stažēšanās pasākumiem uzņēmumos un organizācijās, uzlabojot profesionālās izglītības pedagogu sagatavošanu, sniedzot atbalstu pedagoģiskās izglītības ieguvei un atbalstot inovatīvu risinājumu izstrādi un ieviešanu profesionālās izglītības procesā, tajā skaitā IKT, e-resursu un e-mācību vides risinājumu izmantošanai mācību procesā.

 

Mērķa grupas:

Profesionālajā sākotnējā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā iesaistītie pedagogi, prakses vadītāji, amatnieki, kas iesaistīti profesionālajā (amatniecības) izglītībā, akadēmiskais personāls, kas iesaistīts pedagogu sagatavošanā, studenti, kas iegūst profesionālās izglītības pedagoga kvalifikāciju.

Mēŗkstipendijas arodvidusskolā saņem skolotāji : I.Lēnis-Līns, A.Poča, L.Krūmiņa, I,Dzelme, M.Opincāne, S.Zepa, E.Kārkliņa, I.Saleniece, I.Barazinska.

 

 

PROJEKTI:


Pieaugušo izglītība

 

Jauniešu garantija

 
Reklāmkarogs
 

EUROPASS

 

EUROPASS mobilitate