Get Adobe Flash player

IZGLĪTOJAMO PAŠPĀRVALDE

2015./2016.mācību gadā

 

Izglītojamo pašpārvaldes
prezidents
Izglītojamo pašpārvaldes
prezidenta vietniece
Sergejs-Rozitis
Aleksandrs Skorohodovs
Sergejs-Rozitis
Eva Jaška
   
Izglītojamo pašpārvaldes padomnieks
mācību un sporta jautājumos
Izglītojamo pašpārvaldes padomnieks kultūras un sporta jautājumos
Sergejs-Rozitis
Jānis Vītoliņš
Sergejs-Rozitis
Emīls Uldis Zaharāns
   
Izglītojamo pašpārvaldes padomnieks
preses jautājumos
Izglītojamo pašpārvaldes padomnieks iekšējās kārtības jautājumos
Sergejs-Rozitis
Daniels Pēteris Millers
Sergejs-Rozitis
Gundars Pelsis
 

PAŠPĀRVALDES DARBA PLĀNS