Meklēt


ESF Skaistumkopšana

Iegūstamā kvalifikācija: SPA speciālists Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība Vecums: līdz 29 gadi Mācību ilgums: 1 gads Ieguves forma: Klātiene Programma licencēta un akreditēta līdz 2019. gada 8. decembrim! Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (Projekta identifikācijas Nr.7.2.1.JG2) Darbība atbalstīta saskaņā ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīv [...]