Get Adobe Flash player
Viesnīcu pakalpojumi
 
Iegūstamā kvalifikācija:
Viesmīlības
pakalpojumu
speciālists
Iepriekšējā izglītība: pamatizglītība
Mācību ilgums: 4 gadi
Ieguves forma: klātiene

 

Programma akreditēta līdz 2021. gada 27. decembrim!
 
 

Viesmīlības pakalpojumu speciālists prot plānot, organizēt un vadīt lauku tūrismam izmantojamo māju viesu uzņemšanas un apkalpošanas darba procesus, prot sagatavot telpas un uzņemt viesus, pārzina ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamatus, prot gatavot un pasniegt vienkāršus ēdienus un dzērienus, prot apkalpot viesus, veikt uzskaiti un atskaiti. Viesmīlības servisa speciālists spēj pieņemt patstāvīgus lēmumus sava darba izpildē.

xlsMācību laikā apgūstamie priekšmeti

Absolventi iegūst diplomu par profesionālo vidējo izglītību un var turpināt mācīties izvēlētajā profesijā koledžās un augstākajās mācību iestādēs, ka arī paaugstināt savu kvalifikāciju attiecīgos kursos, semināros; praktizēties ārzemēs.

 

Izglītojamie saņem stipendiju līdz 160 €!!!