Get Adobe Flash player

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta prasībām

 

„Pārtikas produktu piegāde Barkavas Profesionālās vidusskolas vajadzībām, tai skaitā ES struktūrfondu un "Erasmus+" programmām”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: BPVS2016/7

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 18.10.2016

NOLIKUMS LĒMUMS


„Kokskaidu granulu piegāde Barkavas Profesionālās vidusskolas vajadzībām”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: BPVS2016/6

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.09.2016

NOLIKUMS  LĒMUMS


„Saimniecības preču piegāde Barkavas Profesionālās vidusskolas vajadzībām tai skaitā ES struktūrfondu un “Erasmus +” programmām”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: BPVS2016/5

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 24.08.2016

NOLIKUMS LĒMUMS


„Tehniskās dokumentācijas izstrāde Skolas dalībai SAM 4.2.1.2. aktivitātes “Darbības 
programmā ”Izaugsme un nodarbinātība”” energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu 
īstenošanai”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: BPVS2016/1SAM

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 08.08.2016

NOLIKUMS ZIŅOJUMS PROTOKOLS


„Kvalifikācijas prakses  nodrošināšana  Barkavas PV izglītojamajiem”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: BPV 2016/09 ESF

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 05.07.2016

NOLIKUMS LĒMUMS


„Kancelejas preču un biroja tehnikas piegāde Barkavas Profesionālās vidusskolas vajadzībām”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: BPVS 2016/4

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 12.05.2016

NOLIKUMS LĒMUMS


„Celtniecības, santehnikas un elektropreču piegāde Barkavas Profesionālās vidusskolas vajadzībām”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: BPVS 2016/3

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 26.04.2016

NOLIKUMS LĒMUMS


IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

„Celtniecības, santehnikas un elektropreču piegāde Barkavas Profesionālās vidusskolas vajadzībām”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: BPVS 2016/1

NOLIKUMS LĒMUMS


„Darba apģērbu un apavu piegāde Barkavas Profesionālās vidusskolas vajadzībām”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: BPVS 2016/2

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 22.03.2016

NOLIKUMS LĒMUMS


„Degvielas iegāde Barkavas Profesionālās vidusskolas vajadzībām”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: BPVS 2015/7

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 05.01.2016

NOLIKUMS„Pārtikas produktu piegāde Barkavas Profesionālajai vidusskolai”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: BPVS 2015/5

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 14.10.2015

NOLIKUMS LĒMUMS


„Kokskaidu granulu piegāde Barkavas Profesionālās vidusskolas vajadzībā”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: BPVS 2015/4

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 24.08.2015

NOLIKUMS


IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS!
„Kokskaidu granulu piegāde Barkavas Profesionālās vidusskolas vajadzībā”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: BPVS 2015/3

NOLIKUMS LĒMUMS


„Saimniecības preču piegāde Barkavas Profesionālās vidusskolas vajadzībām”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: BPVS 2015/2

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 31.07.2015

NOLIKUMS LĒMUMS


 

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS!
„Pārtikas produktu piegāde Barkavas Profesionālajai vidusskolai”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: BPVS 2015/1

NOLIKUMS LĒMUMS


„Kvalifikācijas prakses nodrošināšana Barkavas PV izglītojamajiem”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: BPV 2015/01ESF

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 10.07.2015

NOLIKUMS REZULTĀTI


Autoruzraudzības veikšana Barkavas Profesionālās vidusskolas ēkā

Iepirkuma identifikācijas Nr.: BPVS 2015/3 KPFI

NOLIKUMS, PIELIKUMS1, PIELIKUMS2, PIELIKUMS3, PIELIKUMS4

Uzvarētājs  SIA "Campaign", līgumcena EUR 36 000.00, līgums


Būvuzraudzības un energoefektivitātes uzraudzības pakalpojumu sniegšana Barkavas Profesionālās vidusskolas ēkās

Iepirkuma identifikācijas Nr.: BPVS 2015/5 KPFI

NOLIKUMS

Uzvarētājs  SIA "Campaign", līgumcena EUR 13 000.00, līgums


IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS!

Būvuzraudzības un energoefektivitātes uzraudzības pakalpojumu sniegšana Barkavas Profesionālās vidusskolas ēkās

Iepirkuma identifikācijas Nr.: BPVS 2015/4 KPFI

NOLIKUMS


 

Degvielas iegāde Barkavas Profesionālās vidusskolas vajadzībām
Identifikācijas Nr. BPVS 2014/12

Nolikums

Publicēts: 03.11.2014 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21.11.2014 
 
Pārtraukts!
Autoruzraudzības veikšana projekta "Energoefektivitātes paaugstināšanas Barkavas Profesionālās vidusskolas mācību, dienesta viesnīcā" ietvaros
Identifikācijas Nr. BPVS 2014/7 KPFI

Nolikums

Tehniskā dokumentācija

Publicēts: 31.10.2014 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 11.11.2014 
 
 
„Ugunsdrošības signalizācijas izbūve (3. kārta) Barkavas profesionālāšs vidusskolas dienesta viesnīcā”
Identifikācijas Nr. BPVS 2014/11

Nolikums

Tehniskā dokumentācija

Publicēts: 10.10.2014 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 22.10.2014 
 
„Degvielas iegāde Barkavas profesionālās vidusskolas vajadzībām”  Identifikācijas Nr. BPVS 2014/10
Nolikums Publicēts: 11.08.2014 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 26.08.2014 
 
Celtniecības materiālu un saistīto izstrādājumu piegāde Barkavas Profesionālās vidusskolas vajadzībām
Identifikācijas Nr. BPVS 2014/8
Nolikums Publicēts: 17.07.2014 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28.07.2014 
 
Pārtraukts!
„Degvielas iegāde Barkavas profesionālās vidusskolas vajadzībām”  identifikācijas Nr. BPVS 2014/7
Nolikums Publicēts: 08.07.2014 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 18.07.2014 
 
Juridisko pakalpojumu sniegšana valsts budžeta programmas „Klimata pārmaiņu finanšu instruments” līdzfinansētā projekta ietvaros Identifikācijas Nr. BAVS 2014/4 KPFI
Protokols1 Publicēts: 27.06.2014 Protokols2
 
„Pārtikas produktu piegāde Barkavas Profesionālajai vidusskolai” Identifikācijas Nr. BPVS2014/5
Nolikums Publicēts: 16.05.2014 Lēmums
 
„Saimniecības preču piegāde Barkavas Profesionālās vidusskolas vajadzībām”
Identifikācijas Nr. BPVS2014/6
Nolikums Publicēts: 16.05.2014 Lēmums
 
Celtniecības materiālu un saistīto izstrādājumu piegāde Barkavas Profesionālās vidusskolas vajadzībām
Identifikācijas nr. BPVS 2013/5
Publicēts: 02.04.2013 Lēmums
 
Saimniecības preču piegāde Barkavas Profesionālās vidusskolas vajadzībām
Identifikācijas nr. BPVS 2013/4
Nolikums Publicēts: 10.01.2013 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21.01.2013  
 
Pārtraukts!
Celtniecības materiālu un saistīto izstrādājumu piegāde Barkavas Profesionālās vidusskolas vajadzībām, Identifikācijas nr. BPVS 2013/3
Nolikums
Publicēts: 10.01.2013. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21.01.2013.  
 
Degvielas iegāde Barkavas Profesionālās vidusskolas vajadzībām, Identifikācijas nr. BPVS 2013/2
Publicēts: 10.01.2013 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21.01.2013
 
Pārtikas produktu piegāde Barkavas Profesionālajai vidusskolai, Identifikācijas nr. BPVS 2013/1
Publicēts: 11.01.2013 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21.01.2013
 
„Mazlietotas automašīnas piegāde Barkavas Profesionālajai vidusskolai” Iepirkuma identifikācijas numurs BPVS 2012/1
Publicēts: 06.12.2012 Lēmums 1 2
 

Aprīkojuma piegāde ķīmijas kabinetam un rasēšanas kabinetam Barkavas arodvidusskolai, Identifikācijas nr. BAVS 2011/10 ERAF

Publicēts: 21.10.2011 Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 01.11.2011
Piegādātāja nosaukums: SIA "LABTech" Līgumcena (bez PVN): 7649,00 Līguma izpildes termiņš:
Līdz saistību pilnīgai izpildei
 

Celtniecības materiālu un saistīto izstrādājumu piegāde Barkavas arodvidusskolas vajadzībām, Identifikācijas nr. BAVS 2011/4

Publicēts:03.10.2011. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 14.10.2011.

Piegādātāja nosaukums: SIA "EBS", SIA "Tirdzniecības nams "Kurši""

Līgumcena (bez PVN): 11936,90 Līguma izpildes termiņš: 06.11.2012.
 

Lokālā datortīkla izveide Madonas novada Barkavas arodvidusskolā"

Identifikācijas nr. BAVS 2011/9 ERAF

Publicēts: 22.09.2011. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 03.10.2011.

Piegādātāja nosaukums:

SIA "IT Works"

Līgumcena (bez PVN):

3264,25

Līguma izpildes termiņš

30.12.2011

 
Pārtraukts!

Praktisko mācību nodrošināšana ārpus izglītības iestādes, Id.nr. BAVS 2011/4 ESF

Publicēts: 14.09.2011. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 26.09.2011.
Piegādātāja nosaukums: Līgumcena (bez PVN): Līguma izpildes termiņš
 
Pārtraukts!

Aprīkojuma piegāde ķīmijas kabinetam un rasēšanas kabinetam Barkavas arodvidusskolai, Identifikācijas nr. BAVS 2011/8 ERAF

Nolikums

Publicēts: 05.08.2011. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 16.08.2011.
Piegādātāja nosaukums: Līgumcena (bez PVN): Līguma izpildes termiņš
 
Pārtraukts!
Lokālā datortīkla izveide Madonas novada Barkavas arodvidusskolā"
Identifikācijas nr. BAVS 2011/7 ERAF
Publicēts: 27.07.2011. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 08.08.2011.
Piegādātāja nosaukums: Līgumcena (bez PVN): Līguma izpildes termiņš
 

Aprīkojuma piegāde Tūrisma izglītības programmu nodrošināšanai Barkavas arodvidusskolā, Identifikācijas nr. BAVS 2011/5 ERAF

Nolikums

Publicēts: 27.07.2011. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 08.08.2011.
Piegādātāja nosaukums: SIA "Excelsus" Līgumcena (bez PVN): 15696,68 Līguma izpildes termiņš: Līdz saistību pilnīgai izpildei
 

Aprīkojuma piegāde Būvdarbu izglītības programmu nodrošināšanai Barkavas arodvidusskolā, Identifikācijas nr. BAVS 2011/4 ERAF

Publicēts: 27.07.2011. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 08.08.2011.
Piegādātāja nosaukums: SIA "Tirdzniecības nams "Kurši"" Līgumcena (bez PVN): 18109,32 Līguma izpildes termiņš:

Līdz saistību pilnīgai izpildei

 
Pārtraukts!

Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta septīto daļu Mācību jeb kvalifikācijas prakses un praktisko mācību nodrošināšana ārpus izglītības iestādes, Id.nr. BAVS 2011/3 ESF

Publicēts: 06.07.2011. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 15.07.2011.
Piegādātāja nosaukums: Līgumcena (bez PVN): Līguma izpildes termiņš
 

Pārtikas produktu piegāde Barkavas arodvidusskolai, Identifikācijas nr. BAVS 2011/3

Publicēts: 06.06.2011. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 17.06.2011.
Piegādātāja nosaukums: A/S "Rīgas piena kombināts; SIA "Sanitex Baltic distribution"; Z/S "Sietiņi"; SIA "SALVI PLUS"; SIA "Vecā maiznīca"; SIA "Rēzeknes gaļas kombināts"; SIA "Ažiņa komercfirma "MARKETS"" Līgumcena (bez PVN): 19639,08 Līguma izpildes termiņš: 19.07.2012.
 

Informācijas tehnoloģiju aprīkojuma piegāde Barkavas arodvidusskolai, Identifikācijas nr. BAVS 2011/2 ERAF

Publicēts: 20.05.2011. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 31.05.2011.
Piegādātāja nosaukums: SIA "Datakom" Līgumcena (bez PVN): 19720,00 Līguma izpildes termiņš: Līdz saistību pilnīgai izpildei
 

Mēbeļu izgatavošana, piegāde un montāžā Barkavas arodvidusskolai, Identifikācijas nr. BAVS 2011/3 ERAF

pielikums_nr_1_.doc

pielikums_nr_8.doc pielikums_nr_9.doc

pielikums_nr_10.doc

pielikumi_nr2-7 ( skices).zip

Publicēts: 20.05.2011. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 31.05.2011.
Piegādātāja nosaukums: SIA "SALONS ARKA" Līgumcena (bez PVN): 16216,39 Līguma izpildes termiņš: Līdz saistību pilnīgai izpildei
 

Degvielas iegāde Barkavas arodvidusskolas vajadzībām, Identifikācijas nr. BAVS 2011/1

Publicēts: 26.04.2011. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 09.05.2011.
Piegādātāja nosaukums: SIA "Latvija Statoil" Līgumcena (bez PVN): 7934,00 Līguma izpildes termiņš: 11.05.2012.

 

„Kvalifikācijas prakses  nodrošināšana  Barkavas PV izglītojamajiem”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: BPV 2016/09 ESF

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 05.07.2016

NOLIKUMS LĒMUMS

„Tehniskās dokumentācijas izstrāde Skolas dalībai SAM 4.2.1.2. aktivitātes “Darbības 
programmā ”Izaugsme un nodarbinātība”” energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu 
īstenošanai”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: BPVS2016/1SAM

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 08.08.2016

NOLIKUMS

„Saimniecības preču piegāde Barkavas Profesionālās vidusskolas vajadzībām tai skaitā ES struktūrfondu un “Erasmus +” programmām”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: BPVS2016/5

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 24.08.2016

NOLIKUMS LĒMUMS

„Kokskaidu granulu piegāde Barkavas Profesionālās vidusskolas vajadzībām”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: BPVS2016/6

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.09.2016

NOLIKUMS  LĒMUMS