Get Adobe Flash player

COMENIUS daudzpusējās skolu partnerības projekts

LLP Comenius skolu partnerību projekti veicina sadarbību starp skolām Eiropā, palīdz audzēkņiem  un skolotājiem gūt jaunas zināšanas, attīsta sociālās prasmes, dod iespēju iepazīt darbu komandā, mācīties plānot un īstenot projekta aktivitātes, iemācīties jaunus  informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pielietošanas veidus, paplašināt izglītojamo un pedagogu redzesloku, kā arī sekmēt dažādu svešvalodu apguvi.

Barkavas arodvidusskola jau otro gadu darbojas Comenius partnerības projektā ”Esi aktīvs un vesels” - tas nozīmē: Veselīgs, zaļš un fiziski aktīvs dzīves veids, tā popularizēšana skolā un sabiedrībā /“Bewegung und ausgewogene Ernährung als die Ecksäulen der gesunden Lebensweise“// „Moving and balanced alimentation are the base for healthy life style”.

Arodvidusskolas partneri projektā ir skolas no šādām valstīm: Polija, Vācija, Čehija, Bulgārija, Latvija un Turcija.

Iesaistoties Comenius kopējā sadarbībā ar partneriem no Vācijas, Polijas, Čehijas, sākotnēji arī no Grieķijas, Bulgārijas un Turcijas, mēs apzināmies, ka mūsu motivācija ir iegūt jauni pieredzi, jaunas pedagoģiskas un metodiskas pieejas dažādu jautājumu risināšanai.

Esot samērā nelielai skolai lauku apvidū, atrodoties Madonas novadā, Teiču un Lubānas ezera klānu ielokā, tādā ekonomiskā un finansiālā situācijā kā patlaban – LR, - mēs saprotam, ko var sniegt šāds sadarbības modelis. Tikšanās ar tik daudzpusējiem, zinošiem kolēģiem, audzēkņu viedokļi par mācībām, veselību, pozitīvu orientāciju, dažādu valstu izglītības sistēmu iepazīšana, mentalitātes un dzīvesveida izpēte, - tas viss var ienest jaunas atziņas un pakārtoti -reālus risinājumus arī mūsu izglītības iestādes un pat ievirzes visas izglītības sistēmas uzlabošanai nākotnē. Šī pieredze lieti noderēs mūsu jauniešu un pieaugušo dzīves stila un negatīvo tradīciju koriģēšanai .

Izprotot un apzinoties negatīvos ieradumus, mēs ne tikai spēsim saskatīt to slikto ietekmi, bet vienlaikus meklēsim un atradīsim citas iespējas, kā veidot savu dzīvi aktīvāku, padarīt to atbilstošāku ilglaicīgas attīstības kanoniem.

Kopējais projekts darbībā ne tikai vērtēs, bet arī uzskatāmi demonstrēs atradumus, pierādīs mūsu atziņas un rezultātus, veicinās ikdienas praktisku sadarbību un jauno atziņu izvērtēšanu un integrēšanu savās programmās un nostādnēs..

Mēs varēsim dalīties pieredzē ar tik daudzu valstu pārstāvjiem, apmainīties ar iegūtām atziņām un viedokļiem. Mūsu partneru pulks ir tik plašs, tas iekļauj dažādas izglītības institūcijās( profesionālās vidējās izglītības iestādes, vidusskolu, pamatskolu) no Eiropas D līdz Z, no Eiropas vidienes līdz austrumu daļai, - mēs pārstāvēsim savas skolas un valstis, mācoties apmaiņas procesā viens no otra, mācoties mācīt un līdzdarboties,  darīt to atbilstoši veselīgas vides un veselu, aktīvu cilvēku kopienas saglabāšanas nosacījumiem, ilglaicīgai un adekvātai mūsdienu attīstībai.

Barkavas arodvidusskolai tas ir pirmais nopietnais tik plašas partnerības Comenius projekts(iepriekšējais Comenius skolu attīstības projekts tika realizēts no 2002. līdz 2004.gadam ar Somiju, Dāniju un Ungāriju kā virtuālo partneri) , tāpēc mūsu gaidas ir lielas un šo sadarbību mēs uztveram kā ļoti daudzsološu un rezultātiem bagātu. Projektā darbojas un to atbalsta arī  Barkavas arodvidusskolas sociālo partneru pārstāvji.

Papildus informāciju par mērķiem, rezultātiem, darba vizītēm u.c. jūs interesējošiem jautājumiem,- par Comenius projekta veiksmēm un problēmām, lūdzu, skatīt projekta mājas lapā uz vadošo projekta partneru  skolas Polijā servera:

http://www.zsb.gorzow.org/comenius

-Informācija par Polijas sanāksmi:

http://www.estars.lv/raksti/3/8607

-Informācija par Barkavas sanāksmi:

http://www.estars.lv/raksti/23/10643

-Par Bulgārijas sanāksmi:http://www.estars.lv/raksti/23/11727

-Par skolas projektiem 2009./2010.gadā:http://www.estars.lv/raksti/20/8002

!!! Berufsschule Barkava hat endlich die neue Internetseite gemacht:http://www.bavs.lv/lv/

Der Bericht -Artikel ueber das Treffen in Lettland:
http://www.madona.lv/lat/?ct=notikumivestiena&fu=read&id=978&start=1

Die Information ueber das Treffen in Polen:
http://www.estars.lv/raksti/3/8607

Der Artikel ueber das Treffen in Bulgarien:

http://www.estars.lv/raksti/23/11727

 

PROJEKTI:


Pieaugušo izglītība

 

Jauniešu garantija

 
Reklāmkarogs
 

EUROPASS

 

EUROPASS mobilitate