Get Adobe Flash player

3.1.1.1.aktivitāte "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai"

 

Profesionālās izglītības programmu īstenošanu nodrošinošās infrastruktūras uzlabošana, lai veicinātu profesionālās izglītības kvalitāti un atbilstību darba tirgus prasībām.

Nodrošinās arodvidusskolas infrastruktūras uzlabošanu un aprīkojuma modernizāciju Būvniecības un civilās celtniecības programmās, individuālo pakalpojumu (tūrisma un atpūtas organizācija, viesnīcu un restorānu serviss) programmās.

Atbalsts plānots profesionālās izglītības iestādes ēku, būvju, infrastruktūras renovācijai, lai nodrošinātu nepieciešamos priekšnoteikumus mūsdienīgu sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanai būvniecības, tūrisma industriju tematiskajās jomās, kā arī bibliotēku, dabas zinātņu kabinetu modernizācijai un izglītības iestādes pielāgošanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Barkavas arodvidusskola saņēmusi ERAF finansējumu. Detalizētāku informāciju skatīt linkā:

„ERAF investīcijas profesionālās izglītības iestādēm uzņem apgriezienus”

 

Uzsākti darbi skolas ēkas renovēšanā. Detalizētāku informāciju skatīt šeit.

Projekta virzības gaita (uz 12.07.2011.).

 

 

PROJEKTI:


Pieaugušo izglītība

 

Jauniešu garantija

 
Reklāmkarogs
 

EUROPASS

 

EUROPASS mobilitate