Get Adobe Flash player
Grundtvig

GRUNDTVIG programma

*Grundtvig programma, kas ir nosaukta dāņu filozofa, teologa, mūžizglītības idejas autora Nikoloja Frederika Severīna Grundtviga vārdā, ir viena no Mūžizglītības programmas apakšprogrammām pieaugušo formālās un neformālās izglītības veicināšanai.

Grundtvig programmā pavisam ir septiņas decentralizētās aktivitātes:

 • * mācību partnerības;
 • darbnīcas;
 • senioru brīvprātīgā darba projekti;
 • sagatavošanas vizītes;
 • pieaugušo izglītības personāla profesionālā pilnveide;
 • pieaugušo izglītības personāla vizītes un apmaiņas braucieni;
 • asistentūra.
 • *Barkavas arodvidusskola šobrīd piedalās 1.aktivitātes projektā „Host with the most”,mācību partnerības ar citām 6 ES valstu skolām un izglītības centriem

 

Grundtvig programmas mērķi:

 • veicināt pieaugušo izglītības pieejamību un piedāvājumu;
 • veicināt jauninājumu, netradicionālu pieeju un alternatīvo mācību metožu ieviešanu pieaugušo izglītībā.

Mērķu sasniegšanai definēti šādi uzdevumi:

 • uzlabot mobilitāšu kvalitāti un pieejamību pieaugušo izglītībā iesaistītajiem visā Eiropā;
 • palielināt mobilitāšu skaitu starp Mūžizglītības programmas dalībvalstīm, lai programmas darbības laikā iesaistītu vismaz 7 000 pieaugušo;
 • uzlabot sadarbības kvalitāti starp pieaugušo izglītībā iesaistītajām organizācijām visā Eiropā;
 • radīt alternatīvas iespējas gūt izglītību pieaugušiem no mazāk aizsargātām sociālām grupām, vecākiem cilvēkiem, kā arī tiem, kas pametuši mācības, neiegūstot izglītības pamatkvalifikāciju;
 • atvieglot inovatīvas prakses attīstību pieaugušo izglītībā;
 • veicināt novatorisku informācijas tehnoloģiju izmantošanu pieaugušo izglītībā;
 • uzlabot pedagoģiskās pieejas un pieaugušo izglītības organizāciju vadību.

PROJEKTI:


Pieaugušo izglītība

 

Jauniešu garantija

 
Reklāmkarogs
 

EUROPASS

 

EUROPASS mobilitate