Get Adobe Flash player
Lauksaimniecība
 
Iegūstamā kvalifikācija:
Lauku
īpašumu
apsaimniekotājs
Iepriekšējā izglītība: pamatizglītība
Mācību ilgums: 4 gadi
Ieguves forma: klātiene

 

Programma akreditēta līdz 2017. gada 20. decembrim!
 

Profesionālās izglītības programmas mērķis: izglītības procesa rezultātā, sagatavot 3.profesionālās kvalifikācijas līmeņa prasībām atbilstošu kvalificētu lauku īpašumu speciālistu, kurš strādā lauksaimniecības uzņēmumos un zemnieku saimniecībās (komercsabiedrībās vai kā pašnodarbinātā persona), kas nodarbojas ar augkopības, dārzkopības un lopkopības produkcijas ražošanu, ražas un produkcijas pirmapstrādi, uzglabāšanu un realizāciju.

xlsMācību laikā apgūstamie prieksmeti

Izglītojamie saņem stipendiju līdz 160 €!!!

Iegūstamā kvalifikācija

lauku īpašumu apsaimniekotājs

Iepriekšējā izglītība 9 klases Mācību ilgums 4 gadi Ieguves forma  klātiene