Get Adobe Flash player
SKOLOTĀJU KONSULTĀCIJU GRAFIKS

2017./2018.māc.g.

 

Diena
Laiks
Skolotājs
Mācību priekšmets
PIRMDIENA
 
ESF  grupām
1610- 1640
1610-1730
Anna Poča
 Ķīmija, būvķīmija, veselīga dzīvesveida pamati, anatomijas un fiz.pamatri.,sanitārija un higiēna
1610-1810
1810-1910(mēneša pirmā pirmdiena)
Ilgonis Lēnis-Līns
Matemātika, fizika, būvfizika
1610-1650
(otrā un ceturt. pirmd.)
 
Skaidrīte Zepa
Latvijas un pasaules vēsture, soc.zinības
 
1610-1730
Valdis Garančs
Sabiedrības un cilvēka drošība
 
1620-1720
(pirmā un trešā pirmdiena)
Līga Krūmiņa
Profesionālā svešvaloda (angļu)
1610-1655
 
Aigars Oļukalns
Augkopība, augkopība(PM), ievads l/s, agrobioloģija
 
1610-1730
Raimonds Grudulis
Būvdarbu praktiskās mācības
1610-1650
 
 
Ināra Saleniece
Ēdienu gatavošana un pasn.,uzskaites un atskaites organizēšana, sanitārija un higiēna, u.c.
1700- 1800
1610- 1700
Lilita Zukule
Ekonomika, mārketinga pam., tūrisma bizn.pamati, likumd.pam., dokumentu pārvaldība
 
1610- 1700
Egita Kārkliņa
Viesmīlības pamati, lietišķā komunikācija, viesu apkalp.pamati
OTRDIENA
 
1550‑1750
1750-1835
Jānis Smelters
Praktiskās nodarbības būvdarbos,atslēdznieku d.
1600-1700
 
Aigars Oļukalns
Augkopība, augkopība(PM), ievads l/s, agrobioloģija
1600-1700
 
Lilita Zukule
Ekonomika, mārketinga pam., tūrisma bizn.pamati
 
1545-1645(mēneša pēdējā otrdiena)
Ināra Saleniece
Ēdienu gat.un pasn.,uzskaites un atsk. org.
 
1600-1800
Kristiāna Vaska
Terētiskie māc. priekšmeti SPA programmā
1600-1720
 
Līga Zaļmeža
Bāra serviss, viesu uzņemšana un apkalpošana, saimnieciskā dienesta darba org.
1600-1700
1700-1800
Skaidrīte Zepa
Būvdarbu tehn.,sausās būves tehn., būvvēsture, materiālmācība
1600- 1750
 
Inga Dzelme
Sports
16oo- 1640
1640- 1730(2,4.ned.)
Normunds Dzelme
Rasēšana
1600-1700
1700- 1830
Agris Ankravs
Informātika, ātrrakstīšana, lietišķā informātika, biroja tehnika
 
1600-1725
Arnis Avišāns
Būvdarbu teorētiskie mācību priekšmeti
1600-1640
1640- 1800
Līga Grēvele
Grāmatvedība,grāmatvedības uzskaites pamati, personāla lietvedība
 
 
Egita Kārkliņa
Viesmīlības nozares pam.,saimnieciskā dienesta darba org.
1600-1900
 
Juris Dukaļskis
Tehnikas māc.,satiksmes not. un kust.droš.
TREŠDIENA
1600-1720
1600-1650
Maija Opincāne
Krievu valoda,prof.krievu val.
1550- 1720
 
Jānis Smelters
Praktiskās mācības būvdarbos
1600-1700
 
Lilita Zukule
Ekonomika, mārketinga pam., tūrisma bizn.pamati, uzņēmējdarbāibas pam
1600-1700
 
Līga Zaļmeža
Bāra serviss, viesu uzņemšana un apkalpošana, saimn.dienesta darba org.
1600-1700
 
Anna Poča
Ķīmija
1550- 1700
 
Egita Kārkliņa
Lietvedības p.,saimn.dienesta darba org.(PM)
1600-1720
 
Līga Krūmiņa
Angļu valoda
1600- 1800
 
Dace Gabriša
Latviešu valoda un literatūra
1600-1700
 
Aldis Bondars
Mežsaimniecība
1600-1700
 
Aigars Oļukalns
Augkopība, augkopība(PM), ievads l/s, agrobioloģija
1545-1645
 
Ināra Saleniece
Ēdienu gat.un pasn.,uzskaites un atsk. org.
 
1600-1840
Kristiāna Vaska
SPA proced.tehnoloģijas., masāžas pamati(PM)
 
1600-1720
 
Rita Pelša
Matemātika
CETURTDIENA
1600-1710
 
Jānis Silavs
Lopkopība
1550-1650(1x )
1650-1750(1x )
Raivita Sondore
Krāsu un stilu mācība
1600-1740
 
Andris Ģērmans
Lauksaimniecības mehanizācija (PM)
1550-1700
 
Aleksandrs Boļšakovs
Vides mācība
1545-1645
 
Ināra Saleniece
Ēdienu gat.un pasn.,uzskaites un atsk. org.
1600-1700
1700-1800(otrā un cet.ceturtd.)
Silvija Smeltere
Saskarsmes psiholoģija
1550-1950
 
Arnis Avišāns
Būvdarbu teorētiskie māc. priekšmeti
1550-1650
 
Egita Kārkliņa
Lietvedības p., saimn. dienesta darba org.(PM)
1600-1720
 
Līga Krūmiņa
Angļu valoda
1600-1700
 
Līga Zaļmeža
Bāra serviss, viesu uzņemšana un apkalpošana, saimn.dienesta darba org.
1600-1735
 
Raimonds Grudulis
Būvdarbu praktiskās mācības
 
1600-1700
(mēneša otrā cet.)
Dace Gabriša
Stilistika un rediģēšana
1640-1750
1600-1640
Lilita Zukule
Ekonomika, mārketinga pam., tūrisma bizn.pamati, uzņēmējdarbāibas pam.