Get Adobe Flash player

Jaunsardze Barkavā

2004.gadā  tiek izveidots Aizsardzības Ministrijas Jaunsardzes centrs un pakāpeniski tiek apvienota jaunsardze un aizsardzības mācība.

Šobrīd Varakļānu vidusskola ir kā bāzes skola 212.Varakļānu Jaunsargu vienībai , kas sevī apvieno Varakļānu vidusskolas , Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības un Dekšāru pamatskolas jaunsargus.

Jaunsargu apmācība ietver : orientēšanos , topogrāfiju , pirmās palīdzības sniegšanu, tūrismu, lauku kaujas iemaņas , darbības ar ieročiem un  fizisko sagatavotību.

Jaunsargi aktīvi piedalās dažādos pasākumos: Brīvības cīņās kritušo kapu vietu un  O.Kalpaka dzimtas māju ,,Liepsalas” sakopšanas talkās , Barikāžu dienās ,Vidzemes un Latgales vīru spēlēs  , florbola , volejbola , orientēšanās un šaušanas sacensībās, ierindas skatē.

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības jaunsargi:

Skolēnu saraksts

Skola : Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs, Jaunsardzes departaments, 2.novada nodaļa;
Klases: 212./3.1. Barkava;212./3.2. Barkava;212./4.0. Barkava;