Get Adobe Flash player
Barkavas Profesionālās vidusskolas amatpersonām izmaksātais atalgojums
saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92.panta otro daļu
 
2015
pdfAmatpersonu atalgojums 01.2015
pdfAmatpersonu atalgojums 02.2015
pdfAmatpersonu atalgojums 03.2015
pdfAmatpersonu atalgojums 04.2015
pdfAmatpersonu atalgojums 05.2015
pdfAmatpersonu atalgojums 06.2015
pdfAmatpersonu atalgojums 07.2015
pdfAmatpersonu atalgojums 08.2015
pdfAmatpersonu atalgojums 09.2015
pdfAmatpersonu atalgojums 10.2015
pdfAmatpersonu atalgojums 11.2015
pdfAmatpersonu atalgojums 12.2015
2016
pdfAmatpersonu atalgojums 01.2016
pdfAmatpersonu atalgojums 02.2016
pdfAmatpersonu atalgojums 03.2016
2013
pdfAmatpersonu atalgojums 01.2013
pdfAmatpersonu atalgojums 02.2013
pdfAmatpersonu atalgojums 03.2013
pdfAmatpersonu atalgojums 04.2013
pdfAmatpersonu atalgojums 05.2013
pdfAmatpersonu atalgojums 06.2013
pdfAmatpersonu atalgojums 07.2013
pdfAmatpersonu atalgojums 08.2013
pdfAmatpersonu atalgojums 09.2013
pdfAmatpersonu atalgojums 10.2013
pdfAmatpersonu atalgojums 11.2013
pdfAmatpersonu atalgojums 12.2013
2014
pdfAmatpersonu atalgojums 01.2014
pdfAmatpersonu atalgojums 02.2014
pdfAmatpersonu atalgojums 03.2014
pdfAmatpersonu atalgojums 04.2014
pdfAmatpersonu atalgojums 05.2014
pdfAmatpersonu atalgojums 06.2014
pdfAmatpersonu atalgojums 07.2014
pdfAmatpersonu atalgojums 08.2014
pdfAmatpersonu atalgojums 09.2014
pdfAmatpersonu atalgojums 10.2014
pdfAmatpersonu atalgojums 11.2014
pdfAmatpersonu atalgojums 12.2014

Informācija par Barkavas Profesionālās vidusskolas amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām


Barkavas Profesionālās vidusskolas maksas pakalpojumu cenrādis 2016.gadam


Budžeta tāmes 2013