Get Adobe Flash player
celtnieciba2
Būvdarbi
 
Iegūstamā kvalifikācija:
Apdares
darbu
tehniķis
Iepriekšējā izglītība: pamatizglītība
Mācību ilgums: 4 gadi
Ieguves forma: klātiene

Programma akreditēta līdz 2020. gada 17. decembrim!

Uzņem jauniešus arī ar dzirdes traucējumiem!
 

Apdares darbu tehniķis var strādāt individuāli vai būvfirmās un uzņēmumos, kas nodarbojas ar būvdarbu izpildi, vada apdares strādnieku darbu, spēj lasīt rasējumus, patstāvīgi izplāno veicamā darba operācijas, spēj izvēlēties piemērotus materiālus un instrumentus un rīkoties ar tiem.

xlsMācību laikā apgūstamie prieksmeti

Absolventi iegūst diplomu par profesionālo vidējo izglītību un var turpināt mācīties izvēlētajā profesijā koledžās un augstākajās mācību iestādēs, kā arī paaugstināt savu kvalifikāciju attiecīgos kursos un semināros.

 

Izglītojamie saņem stipendiju līdz 160 €!!!