Get Adobe Flash player
celtnieciba
Būvdarbi
 
Iegūstamā kvalifikācija:

Apmetējs

Iepriekšējā izglītība:

 

8. klases

 

Mācību ilgums: 3 gadi
Ieguves forma: klātiene

 

 

Izglītības procesa rezultātā, sagatavo 2. profesionālās kvalifikācijas līmeņa prasībām atbilstošu kvalificētu apmetēju, kas nodarbojas ar būvdarbu izpildi, spēj lasīt rasējumus, patstāvīgi izplāno veicamā darba operācijas, spēj izvēlēties piemērotus materiālus un instrumentus, kā arī palīgaprīkojumu dažāda veida sausā un slapjā apmetuma ierīkošanai uz dažādām virsmām –gan jaunbūvē, gan remontdarbos, prot rīkoties ar instrumentiem, var strādāt būvobjektos, kā arī nodrošināt vispārējās pamatizglītības un  arodizglītības apguvi.

xlsMācību laikā apgūstamie prieksmeti

Izglītojamie, kuri apguvuši arodizglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju novērtējumu, kārto valsts noslēguma pārbaudījumus vispārējās pamatizglītības iegūšanai. Pēc to nokārtošanas izglītojamie, kuri saņēmuši galīgo vērtējumu visos programmas mācību priekšmetos, praktiskajās mācībās un kvalifikācijas praksē: ir nokārtojuši arodizglītības programmas valsts noslēguma pārbaudījumu – centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu – un saņēmuši tajā vērtējumu – atzīmi, ne zemāku par ”viduvēji – 5”, saņem apliecību par vispārējo pamatizglītību un atestātu par arodizglītību.

Izglītojamie saņem stipendiju līdz 71,14 €!!!