Get Adobe Flash player
ESF logo
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
 
Iegūstamā kvalifikācija: lietvedis
Iepriekšējā
izglītība:
12 klases/ vidējā prof. izglītība
Mācību ilgums: 1 gads
Ieguves forma: klātiene

 

Profesionālās izglītības projekta Jauniešu garantija programmas mērķis: izglītības procesa rezultātā, sagatavot lietvedi, kas nodrošina dokumentu apriti uzņēmumā; sagatavo, noformē, reģistrē, uzskaita, sadala un nosūta dokumentus; veido lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru; sagatavo dokumenta atvasinājumus; pārzina un nodrošina dokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izmantojot informāciju tehnoloģijas un biroja tehniku; pārzina uzņēmuma struktūru, spēj sazināties gan ar uzņēmuma darbiniekiem, gan ar klientiem savas kompetences ietvaros.

 

Absolventi iegūst profesionālās kvalifikācijas apliecību un var turpināt paaugstināt savu kvalifikāciju attiecīgos kursos un semināros.

Izglītojamie saņem ESF m ē r ķ s t i p e n d i j u līdz 115 €